bankový policajt/ banková policajtka

Charakteristika práce

Výkon činností vlastnej ozbrojenej ochrany objektov, majetku, osôb /vrátane prepravy peňazí a iných hodnôt/ Národnej banky Slovenska v rozsahu osobitného zákona.

Popis činností na pracovnom mieste

 • vykonáva fyzickú ochranu objektov banky, osôb a majetku, vrátane ochrany prepravy peňazí a iných hodnôt,
 • vykonáva monitorovanie a obsluhu elektrickej zabezpečovacej techniky, stavu a pohybu prepravných vozidiel, obsluhu rádiovej siete banky,
 • koordinuje svoju činnosť so zásahom Policajného zboru SR,
 • realizuje prvotné nevyhnutné opatrenia pri mimoriadnych udalostiach,
 • vykonáva vizuálnu kontrolu prichádzajúcich a odchádzajúcich osôb, vybavuje žiadosti tretej osoby o návštevu vrátane zisťovania jej totožnosti a v prípade potreby vykonávania jej fyzického doprovodu, vedie evidenciu návštev, kontroluje batožinu a poskytuje informácie,
 • monitoruje a obsluhuje mechanické a elektrické bezpečnostné systémy, vyhodnocuje signály narušenia chráneného miesta alebo ohrozenia chránenej osoby.

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: stredoškolské
 • zameranie: bezpečnosť a strážna služba výhodou
 • relevantná prax v odbore: najmenej 1 rok

Odborný profil

 • základná znalosť anglického jazyka
 • IT zručnosti: MS word a excel - používateľská úroveň,
 • prehľadná znalosť predpisov pre oblasť ochrany a bezpečnosti
 • detailná znalosť legislatívy pre zbrane a strelivo
 • technické zručnosti
 • zbrojný preukaz
 • preukaz odbornej spôsobilosti
 • vodičské oprávnenie (vítané)
 • dobrý zdravotný stav
 • fyzická a psychická spôsobilosť (vrátane spôsobilosti na prácu v noci)
 • bezúhonnosť
 • bezpečnostná previerka pre stupeň „Vyhradené“

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • tímová spolupráca,
 • dôslednosť,
 • disciplinovanosť a sebaorganizácia,
 • spoľahlivosť a zodpovednosť,
 • schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž,
 • operatívne schopnosti.

Doplňujúce informácie

Pracovné miesto vyžaduje nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v nepretržitej zmennej prevádzke.

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.