analytik/ analytička verejných financií na zastupovanie počas MD a RD

Charakteristika práce

Vypracovávanie makroekonomických analýz a prognóz vrátane identifikovania a vyhodnocovania potenciálnych rizík vývoja v oblasti verejných financií.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje fiškálny vývoj v parciálnej oblasti fiškálnej politiky
 • Kontroluje a pravidelne priebežne hodnotí plnenie ukazovateľov v parciálnej oblasti verejných financií.
 • Vypracováva krátkodobé a strednodobé analýzy a prognózy fiškálnych ukazovateľov.
 • Identifikuje potenciálne riziká v parciálnej oblasti verejných financií a navrhuje postupy NBS pri ich riešení.
 • Analyzuje dopad prijatých a pripravovaných opatrení vlády na verejné financie.
 • Vypracováva odborné materiály pre potreby vrcholového manažmentu NBS.
 • Vypracováva odborné stanoviská k analytickým výstupom zahraničných inštitúcií, k materiálom postúpeným NBS v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k materiálom na rokovanie vlády SR.
 • Vypracováva pravidelné a ad hoc analytické materiály a zúčastňuje sa na pracovných rokovaniach o analytických a prognostických postupoch NBS.

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: VŠ 2. stupeň
 • zameranie: matematické, ekonomické
 • prax nie je požadovaná, miesto je vhodné aj pre absolventa

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
 • IT zručnosti: MS Office, Eviews
 • vítaná je znalosť programov Matlab, Excel VBA, R a práce s databázami (SQL)
 • znalosť makroekonómie a verejných financií
 • znalosť štatistických a ekonometrických metód
 • analytické zručnosti

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • orientácia na ciele
 • komplexné a koncepčné myslenie

Doplňujúce informácie

Atraktívna práca s dátami Vám umožní detailne a komplexne analyzovať domáce verejné financie a rozvíjať Vaše analytické schopnosti. Stretnutia s expertmi na národnej a medzinárodnej úrovni a precízne odborné školenia Vám ponúknu tie najlepšie analytické koncepty, ktoré môžete v práci aplikovať a ďalej rozvíjať.

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.