expert/ expertka vývoja dátového skladu (DWH)

názov oddelenia
Odd,rozvoja a podp. aplikácií dat. skladu
názov odboru
odbor informačných technológií
termín podania žiadosti
22.8.2022
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 2500 €
  • Charakteristika práce:

Budovanie a obsluha riešenia dátového skladu (DWH) a business intelligence (BI) v NBS. Návrh, vývoj, modifikácia a testovanie komponentov dátového skladu – procesov dátových púmp (ETL).

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

analyzuje incidenty dátového skladu (DWH) a navrhuje riešenia na odstránenie možných chýb, nepresností, neúplností a porušených konzistencií dát
vyvíja dátové pumpy (ETL) v NBS určené na extrahovanie, transformáciu a spracovanie dát v dátovom sklade (DWH) podľa zadania
spolupracuje pri tvorbe funkčnej špecifikácie riešenia s hlavným dátovým architektom a dátovým analytikom
pripravuje návrh integrácie dát do DWH a navrhuje riešenia business intelligence (BI)
implementuje procesy pre dátové pumpy (ETL) mapuje číselníky, dimenzie súčasných a historických dát DWH (SCD), súbory, tvorí extrakty, dátové integrácie a segregácie, unifikácie a párovanie transakcií
nastavuje parametre závislostí ETL úloh, pripravuje inštalačné balíčky na nasadenie do produkcie
upravuje a prispôsobuje parametre procesov dátových púmp (ETL) do požadovanej formy
vykonáva testovanie implementovaných častí ETL na základe definovaných testovacích scenárov
vykonáva školiacu a konzultačnú činnosť u biznis používateľov v rozsahu implementovanej časti DWH
podpora prevádzky NBS DWH – denný monitoring ETL procesov, vykonávanie profylaktiky ETLprocesov
nastavuje dátové kontroly kvality

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
zameranie: prírodovedné, technické, informatické, ekonomické, matematické
relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT zručnosti:
o MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; MS Outlook; Internet.
o praktické skúsenosti s nástrojmi pre modelovanie, návrh a udržiavanie dátového modelu DWH (Sparx Enterprise Architect, Oracle Data Modeler)
o znalosť Oracle Data Integrator
o project tracking systémy
rozšírená znalosť SQL databáz (Oracle 11g a vyššie, MS SQL)
expertná znalosť oblasti dátového skladu DWH (metodika, tvorba, obsluhovanie, techniky, praktiky riešení a návrhu)
praktické skúsenosti s PL/SQL a SQL
systémová znalosť implementačných postupov v ETL (mapovanie číselníkov, SCD, spracovanie súborov, tvorba extraktov, dátová integrácia a segregácie, unifikácia a párovanie transakcií)
procedurálne myslenie
rozvoj a optimalizácia Oracle DB
dolaďovanie (fine-tuning) a optimalizácia SQL
expertná znalosť technologických platforiem
základný prehľad v integračných spôsoboch
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
samostatnosť
tímová spolupráca
komplexné a koncepčné myslenie
inovatívnosť
chuť učiť sa
  • Doplňujúce informácie:
Hľadáme vývojára so zmyslom dávkového spracovania dát v masívne paralelizovanom prostredí. Baví ho hrať sa s dátami, optimalizovať SQL. Rovnako ako v relačnej databáze a tak aj v Big Data prostredí. T.j. nezľakne sa príšer z dátových jazier a ani ďalších úloh vyplývajúcich z prevádzky celobankového dátového skladu NBS. Náš nový kolega, alebo kolegyňa by mala mať široký rozhľad v IT oblasti. Ak Vás baví téma datawarehouse, vývoj ETL, spracovanie veľkého objemu dát a aj veľkej šírky záberu, či tvorba reportov, neváhajte a pošlite nám svoj životopis, čakajú nás mnohé výzvy ku ktorým potrebujeme novú posilu.

Základná zložka mzdy: od 2500 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 22.8.2022.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.