Formulár pre prihlásenie sa o zamestnanie na pozíciu:

analytik/ analytička dátového skladu (DWH)

Identifikácia výberového konania
analytik/ analytička dátového skladu (DWH)
2022/024
1. Osobné informácie
2. Kontaktné údaje
3. Vzdelanie
4. Pracovné skúsenosti
5. Jazykové znalosti
6. Doplňujúce informácie
7. Prílohy
 
Vybrať Zmeniť Odstrániť
 
Vybrať Zmeniť Odstrániť
Ostatné
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR nájdete TU.
osobných údajov  

Týmto udeľujem súhlas podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) Národnej banke Slovenska so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise, v pripojených prílohách, ktoré som Národnej banke Slovenska poskytol/poskytla, ako aj údajov, ktoré Národnej banke Slovenska poskytnem v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Tento súhlas udeľujem na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti Národnej banke Slovenska s tým, že ho môžem kedykoľvek odvolať.

V prípade, že nám neposkytnete súhlas so spracovaním osobných údajov, budete zaradený len do výberového konania na voľné pracovné miesto, na ktoré ste sa prihlásili. Dovoľujeme si Vás informovať, že bez udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás nebudeme môcť evidovať v databáze uchádzačov o zamestnanie v Národnej banke Slovenska po dobu 3 rokov a tak Vás zaradiť do prípadných iných výberových konaní.

* Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou.