analytik/ analytička dátového skladu (DWH)

názov oddelenia
Odd,rozvoja a podp. aplikácií dat. skladu
názov odboru
odbor informačných technológií
termín podania žiadosti
22.8.2022
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 2500 €
  • Charakteristika práce:

Budovanie a obsluha dátového skladu (DWH) a business intelligence (BI) v NBS, analýza požiadaviek používateľov, tvorba funkčnej špecifikácie riešenia, analýza potencionálnych zdrojových systémov DWH, tvorba dokumentu dátovej akvizície.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

analyzuje požiadavky interných útvarov banky a aktívne komunikuje s ich zadávateľmi
podrobne analyzuje systémy, ktoré tvoria dáta potrebné na integráciu do dátového skladu (DWH)
pripravuje návrh integrácie dát do DWH a navrhuje riešenia business intelligence (BI)
vytvára funkčnú špecifikáciu riešenia DWH v spolupráci s dátovým architektom
navrhuje spôsob prípravy dát pre vývojové a testovacie prostredie (anonymizácia/ pseudoanonymizácia dát)
pripravuje mapovací predpis (ETL postup) pre experta vývoja DWH
pripravuje testovacie scenáre
analyzuje incidenty a návrhy riešení
vykonáva špecifické testovanie
vykonáva školiacu a konzultačnú činnosť u biznis používateľov v rozsahu implementovanej časti DWH
nastavuje dátové kontroly kvality v súčinnosti s oddelením dáta manažmentu a data governance

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
zameranie: prírodovedné, technické, informatické, ekonomické, matematické
relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT zručnosti:
o MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; MS Outlook; Internet.
o praktické skúsenosti s nástrojmi pre modelovanie, návrh a udržiavanie dátového modelu DWH (Sparx Enterprise Architect, Oracle Data Modeler, MS Visio)
o project tracking systémy
expertná znalosť Oracle PL/SQL a SQL
praktické skúsenosti s mapovaním dátových štruktúr a modelovaním dát
expertná znalosť oblasti dátového skladu DWH (metodika, tvorba, obsluhovanie, techniky, praktiky riešení a návrhu)
analytické zručnosti
zručnosť dolovania a vyťažovania dát, posudzovania a riadenia kvality dát a systémov, z ktorých budú dáta extrahované a integrované do dátového skladu DWH
expertná znalosť technologických platforiem a procesov
systémová znalosť metód agilného vývoja softvéru (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
základný prehľad v integračných spôsoboch
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komunikačné zručnosti
prezentačné zručnosti
argumentačné zručnosti
komplexné a koncepčné myslenie
spoľahlivosť a zodpovednosť
samostatnosť
tímová spolupráca
organizačné a koordinačné schopnosti
iniciatívnosť
inovatívnosť
zručnosť tvoriť písomné dokumenty
  • Doplňujúce informácie:
Hľadáme skúseného dynamického IT analytika/analytičku pre celobankový dátový sklad NBS, ako pre relačnú časť, tak aj pre Data Lake. T.j. nezľakne sa príšer z dátových jazier a ani ďalších úloh vyplývajúcich z komunikácie s kolegami z iných odborov. Náš nový kolega, alebo kolegyňa by mala mať široký rozhľad v IT oblasti, schopnosti získať, identifikovať, analyzovať a formalizovať požiadavky na zmenu systémov a analyzovať problémy a navrhovať riešenia. Ak Vás baví komunikovať s ľuďmi a riešiť náročné úlohy, neváhajte a pošlite nám svoj životopis, čakajú nás mnohé výzvy ku ktorým potrebujeme novú posilu.

Základná zložka mzdy: od 2500 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 22.8.2022.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.