sprievodca/ sprievodkyňa

názov oddelenia
Odd. pre muzeálnu ćinnosť
názov odboru
MMM Kremnica
termín podania žiadosti
26.10.2021
termín nástupu
1.12.2021 alebo dohodou
základná zložka mzdy
od 985 €
  • Charakteristika práce:

Poskytovanie komplexných služieb návštevníkom múzea. Správa skladových zásob tovaru určeného na priamy predaj a správa pokladničnej hotovosti.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Sprevádzanie návštevníkov po stálych expozíciách a aktuálnych výstavách,
Poskytovanie komplexných informácií o múzeu, o aktuálnych výstavách a o histórii Kremnice,
Zabezpečovanie vzdelávacích (metodikou múzejnej pedagogiky), propagačných a tvorivých podujatí pre verejnosť,
Dohliadanie na bezpečnosť návštevníkov a vystavených predmetov,
Predaj vstupeniek a propagačných predmetov, vedenie registračnej pokladne a spravovanie skladu predajného tovaru,
Vykonávanie pravidelnej a mimoriadnej inventarizácie tovaru,
Pravidelné vyhodnocovanie návštevnosti múzea a predaja tovaru,
Aktívne zúčastňovanie sa tematických múzejných aktivít určených pre verejnosť,
Riadenie sprievodcovskej činnosti brigádnikov v čase letnej turistickej sezóny.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: stredoškolské
zameranie: všeobecno-vzdelávacie, pedagogické alebo sociálna práca
relevantná prax v odbore: najmenej 1 rok
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie; základná znalosť nemeckého jazyka je výhodou
IT zručnosti: MS Word, MS Excel, Outlook, MS PowerPoint, Internet – používateľská úroveň
všeobecný spoločensko-kultúrny rozhľad
zručnosť vedenia záznamov
základy účtovníctva
znalosť ďalších cudzích jazykov
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komunikačné zručnosti,
prezentačné zručnosti,
etiketa a spoločenský protokol,
samostatnosť,
spoľahlivosť a zodpovednosť,
organizačné a koordinačné schopnosti

Základná zložka mzdy: od 985 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

1.12.2021 alebo dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 26.10.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.