hlavný projektant/ hlavná projektantka obchodných informačných systémov na zastupovanie počas MD, RD

názov oddelenia
Odd. inf. podp. obchod. systémov
názov odboru
Odb. riadenia rizika
termín podania žiadosti
29.10.2021
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1845 €, v prípade absolventov od 1205 €
  • Charakteristika práce:

Tvorba metodiky a samostatné riadenie projektov implementácie vybraných informačných systémov pre oblasť operácií na finančných trhoch. Riadenie a realizácia analytických prác v rámci tvorby a funkčnej správy uvedených systémov.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Podieľa sa na tvorbe plánov nových IT riešení a upgrade existujúcich systémov.
Vypracováva v spolupráci s používateľmi požiadavky na nové funkcionality informačných systémov, vykonáva komplexné analýzy a návrh požadovanej funkcionality a spracováva ich výsledky pre potreby interného vývoja (na ktorom môže sa môže aj aktívne podieľať) alebo ako zadanie pre externé zmenové riadenie.
Aktívne komunikuje s dodávateľom systému Wallstreet Suite vo veci externých zmenových riadení.
Pripravuje podklady pre pracovné stretnutia s manažmentom vo veci zmenových riadení a riešení incidentov z prevádzky informačných systémov.
Organizuje a riadi projektové tímy.
Vypracováva kritéria akceptácie informačných systémov a organizuje akceptačné testovanie.
Riadi práce pri zavádzaní informačného systému do prevádzky vrátane organizovania a zabezpečovania školení a poskytovania odborného poradenstva koncovým používateľom implementovaných informačných systémov.
Poskytuje aplikačnú podporu koncovým používateľom.
Vytvára, udržiava a zabezpečuje distribúciu projektovej a používateľskej dokumentácie.
Zastupuje NBS v príslušných výboroch ECB.
Zabezpečuje funkčnú správu systému Wallstreet Suite.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské, 2. stupeň
zameranie: ekonomické, technické
relevantná prax v odbore: najmenej 3 roky, ale zvážime aj šikovných absolventov bez praxe
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT zručnosti: MS Office – pokročilý; vítané sú: znalosť VBA, PL/SQL, T-SQL, základná správa MS SQL Server, tvorba reportov v PowerBI, Reporting Services a balíčkov v Integration Services, MS Visio, MS Project
detailná znalosť oblasti metodiky tvorby informačných systémov a oblasti projektového riadenia
analytické zručnosti
zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
prehľad v oblasti nástrojov na vývoj informačných systémov
prehľad v oblasti finančných nástrojov, štruktúry a fungovania finančných trhov
riadenie projektov a projektových tímov
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
budovanie tímu a tímová spolupráca
komunikačné zručnosti
prezentačné zručnosti
komplexné a koncepčné myslenie
schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
spoľahlivosť a zodpovednosť
  • Doplňujúce informácie:
Hľadáme šikovného človeka do nášho tímu, ktorý má rád prácu nielen s databázami ale aj s ľuďmi, pre ktorého je svet IT zaujímavý a baví ho robiť užitočné riešenia pre ostatných kolegov.

Základná zložka mzdy: od 1845 €, v prípade absolventov od 1205 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 29.10.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.