účtovník špecialista/ účtovníčka špecialistka prevádzkových činností

názov oddelenia
oddelenie účtovania prevádzkových činností
názov odboru
odbor finančného riadenia
termín podania žiadosti
21.10.2021
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1200 €
  • Charakteristika práce:

Vykonávanie zložitých účtovných prípadov a obstarávanie vstupných dát do účtovného systému NBS. Kontrola a vysporiadanie zostatkov účtov hlavnej knihy za spravovanú agendu. Tvorba podkladov k úpravám a zmenám modulov účtovného systému NBS za spravovanú agendu.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

komplexné vedenie agendy účtovania za vymedzenú oblasť činnosti NBS
kontrola správnosti účtovných vstupov a postupov za stanovenú agendu
vykonávanie špecializovaných účtovných prípadov za stanovenú agendu
spolupráca na analýze a príprave podkladov k úpravám a zmenám modulov účtovného systému za stanovenú agendu a spolupráca pri ich implementácii
zabezpečenie vysporiadania pohľadávok a záväzkov za stanovenú agendu
kontrola a analýza účtov hlavnej knihy a príprava stanovených prehľadov
zabezpečenie inventarizácie, evidencie a archivácie za stanovenú agendu
spolupráca pri tvorbe interných predpisov v gescii odboru

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: stredoškolské (vysokoškolské výhodou)
zameranie: ekonomické
relevantná prax v odbore: najmenej 3 roky
  • Odborný profil:
pasívna znalosť anglického jazyka
IT zručnosti: MS Word, MS Excel, SAP
znalosť legislatívy pre oblasť účtovníctva a daní
znalosť IAS/IFRS
zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
analytické zručnosti
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komunikačné zručnosti
spoľahlivosť a zodpovednosť
samostatnosť

Základná zložka mzdy: od 1200 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 21.10.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.