špecialista/ špecialistka subjektov finančného trhu JMD na zastupovanie počas MD a RD

názov oddelenia
Odd. bankových analýz a koordinácia SSM
názov odboru
Odb. dohľadu nad bankovníctvom
termín podania žiadosti
15.5.2021
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1205 €
  • Charakteristika práce:

Vypracovávanie čiastkových analýz a podkladov k odborným stanoviskám o subjektoch finančného trhu jednotného mechanizmu dohľadu (JMD). Zabezpečovanie koordinačných činností súvisiacich s rokovaniami orgánov jednotného mechanizmu dohľadu.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Rieši čiastkové odborné úlohy súvisiace s finančnými a nefinančnými informáciami o subjektoch finančného trhu dohliadaných v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.
Zisťuje dôležité skutočnosti o subjektoch finančného trhu.
Zhromažďuje podklady k odborným stanoviskám za NBS a spolupracuje pri príprave podkladov na zasadnutia rozhodovacích orgánov jednotného mechanizmu dohľadu, najmä Rady pre dohľad a výbory ECB v kompozícii jednotného mechanizmu dohľadu.
Plní na dennej báze úlohy vyplývajúce z predpisov jednotného mechanizmu dohľadu.
Podieľa sa na vypracovávaní odborných materiálov pre potreby medzinárodných inštitúcií (EK, ECB, EBA a iné).

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
zameranie: ekonomické, právnické, medzinárodné vzťahy
relevantná prax v odbore sa nevyžaduje, miesto je vhodné aj pre absolventa
  • Odborný profil:
vynikajúca znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
IT zručnosti: MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet
zručnosť tvoriť písomné dokumenty v slovenskom a anglickom jazyku
prehľadná znalosť legislatívy EÚ
analytické zručnosti
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
organizačné schopnosti
komunikačné zručnosti
prezentačné zručnosti
spoľahlivosť a zodpovednosť
telefonický kontakt
etiketa a spoločenský protokol
schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
zameranie na detaily
tímová spolupráca
  • Doplňujúce informácie:
účasť v medzinárodných tímoch
možná participácia v medzinárodných pracovných skupinách
cestovanie na zahraničné pracovné cesty
spolupráca s expertmi v medzinárodných inštitúciách a centrálnych bankách
účasť na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore
aktívne využitie cudzieho jazyka
komplexné vnímanie bankového trhu na národnej aj medzinárodnej rovine
aktívna spolupráca s ECB

Základná zložka mzdy: od 1205 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 15.5.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.