systémový inžinier/ systémová inžinierka IT

Charakteristika práce

Navrhovanie komplexných riešení v oblasti IT infraštruktúry, príprava, riadenie a vyhodnocovanie projektov a zabezpečovanie prevádzky IT infraštruktúry.

Popis činností na pracovnom mieste

 • inštalácia, konfigurácia a správa Oracle databázových systémov v Linux prostredí
 • administrácia databázových objektov ako tabuliek, indexov, pohľadov, sekvencií, uložených procedúr
 • inštalácia pravidelných opravných balíkov a bezpečnostných záplat do databázových systémov
 • riešenie problémov a návrh opatrení na predchádzanie vzniku potenciálnym problémom - proaktívna prevencia
 • reportovanie a eskalácia technických problémov ďalšej úrovni podpory, napr. dodávateľovi alebo 3rd level support
 • sledovanie, resp. dohľad nad riešením problémov prostredníctvom ďalšej úrovne podpory
 • monitorovanie a prispôsobovanie tabuľkových priestorov, I/O operácii, CPU
 • administrácia databázových užívateľov, profilov, rolí a privilégií
 • realizácia upgrade databáz na vyššiu verziu
 • poskytovanie technických rád a know-how správcom/ vývojárom/ analytikom
 • správa procedúr a rutín pre automatizáciu správy databázy, pre zálohovanie a obnovu databáz
 • monitorovanie výkonnosti a návrh odporúčaní na optimalizáciu
 • spolupráca pri vývoji a zavádzaní nových systémov
 • spolupráca pri dizajne a plánovaní rozvoja databázových štandardov a stratégie
 • dizajn a správa riešenia pre vysokú dostupnosť databázových systémov
 • implementovanie a monitorovanie bezpečnostných politík banky za oblasť databáz

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
 • zameranie: prírodovedné, technické, informatické, ekonomické, matematické
 • relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
 • IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet
 • vysoká znalosť Oracle Database systémov v12 a v19
 • znalosť riešenia pre vysokú dostupnosť Oracle Data Guard
 • znalosť nástroja na zálohovanie a obnovu - RMAN
 • znalosť jazykov SQL a PL/SQL
 • znalosť skriptovacích jazykov v Linux prostredí
 • znalosť manažovacieho nástroja Oracle Enterprise Manager
 • znalosť Grid Infrastructure (Oracle Restart)
 • expertná znalosť IT technológií
 • základná znalosť postupov projektovania IT technológií
 • riadenie projektov
 • koncepčné zručnosti
 • analytické zručnosti
 • technické zručnosti
 • riešenie odborných problémov
 • zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komunikačné zručnosti
 • budovanie tímu a tímová spolupráca
 • organizačné a koordinačné schopnosti
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • inovatívnosť a kreativita

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.