Formulár pre prihlásenie sa o zamestnanie na pozíciu:

Prihláste sa do databázy uchádzačov o zamestnanie v NBS

Identifikácia výberového konania
Prihláste sa do databázy uchádzačov o zamestnanie v NBS
2019/001
Miesto výkonu a oblasť záujmu
Osobná identifikácia
Kontaktné údaje
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Pracovné skúsenosti
Jazykové znalosti
Doplňujúce informácie
Prílohy
 
Vybrať Zmeniť Odstrániť
 
Vybrať Zmeniť Odstrániť
Ostatné
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR nájdete TU.
osobných údajov  

Týmto udeľujem súhlas podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) Národnej banke Slovenska so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise, v pripojených prílohách, ktoré som Národnej banke Slovenska poskytol/poskytla, ako aj údajov, ktoré Národnej banke Slovenska poskytnem v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Tento súhlas udeľujem na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti Národnej banke Slovenska s tým, že ho môžem kedykoľvek odvolať.

Dovoľujeme si Vás informovať, že bez udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás nebudeme môcť evidovať v databáze uchádzačov o zamestnanie v Národnej banke Slovenska po dobu 6 mesiacov a tak Vás zaradiť do prípadných iných výberových konaní.

* Pre úspešné odoslánie formulára je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou.