Formulár pre prihlásenie sa o zamestnanie na pozíciu:

Prihláste sa do databázy uchádzačov o zamestnanie v NBS

Identifikácia výberového konania
Prihláste sa do databázy uchádzačov o zamestnanie v NBS
2019/001
Miesto výkonu a oblasť záujmu
Osobná identifikácia
Kontaktné údaje
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Pracovné skúsenosti
Jazykové znalosti
Doplňujúce informácie
Prílohy
 
Vybrať Zmeniť Odstrániť
 
Vybrať Zmeniť Odstrániť
Ostatné
Bližšie informácie o spracovaní Osobných údajov podľa GDPR nájdete TU.
osobných údajov  

Týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/ 2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Národnej banke Slovenska so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise, v pripojených prílohách ako aj údajov, ktoré Národná banka Slovenska získa v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Tento súhlas udeľujem na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti Národnej banke Slovenska.

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba), upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. sú uvedené v prílohe tohto súhlasu.

V prípade, že nám neposkytnete súhlas so spracovaním osobných údajov, budete zaradený len do výberového konania na voľné pracovné miesto, na ktoré ste sa prihlásili. Dovoľujeme si Vás informovať, že bez udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás nebudeme môcť evidovať v databáze uchádzačov o zamestnanie v Národnej banke Slovenska po dobu 6 mesiacov a tak Vás zaradiť do prípadných iných výberových konaní.

* Pre úspešné odoslánie formulára je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou.